Project Team


Projecteam

Het project wordt uitgevoerd door de groep onderzoekers rond prof. Mark Runacres en prof. Tim De Troyer van de vakgroep Industriële Ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel. De projectmedewerkers aangesteld op het HyBlade-project zijn Guoying Feng en dr. Diego Domínguez. Zij worden bijgestaan door de meute onderzoekers aangesteld op andere projecten (Jochem Vermeir, Arno Motté, en Jan Decuyper).


Mevr. Guoying Feng (geboren te China in 1983) heeft een M.Sc. in Energy and Power Engineering van de Inner Mongolia Institute of Technology. Ze werkte van 2010 tot 2012 met een DANIDA fellowship in het toonaangevende Risø National Laboratory in Denemarken. In het kader van het HyBlade-project onderzoekt Guoying de interactie van verticale-as windturbines in een windpark. Recent onderzoek heeft immers aangetoond dat de vermogensopbrengst per eenheid grondoppervlak ingenomen door zo een park, beduidend hoger kan zijn dan klassieke windturbineparken (bv. off-shore).


Dr. Diego Domínguez (geboren te Spanje in 1987) heeft een doctoraat van de Universidad de Léon in de CFD-modellering van atmosferische grenslagen. In het kader van het HyBlade-project onderzoekt Diego de geschikte vleugelprofielen voor de bladen van een verticale-as windturbine, die zal worden gebruikt voor de veldtesten later in het project.


Prof. dr. ing. Tim De Troyer is projectleider van het HyBlade-project. Hij behaalde een doctoraat in de Ingenieurswetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel in 2009, en is er momenteel docent binnen de opleiding Industriële wetenschappen.


Prof. dr. Mark Runacres is de VUB-afgevaardigde binnen het HyBlade Steering Committee. Hij behaalde een doctoraat in de Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel in 1997. Hij is momenteel hoofddocent binnen de opleiding Industriële wetenschappen en projectcoördinator van verschillende onderzoeks- en DAD-projecten in windenergie. Hij is tevens lid van de stuurgroep van BruWind.Microwindturbine . BE