Hydroformed Blades for meshes of vertical-axis wind turbines


In 2011 zijn in Vlaanderen een twaalftal nieuwe windparken in gebruik genomen, met een totale capaciteit van ca. 92 GW.

Het betreft hier steeds parken met klassieke horizontale-as windturbines, maar door de vereiste onderlinge afstand van de turbines is het geleverd vermogen per eenheid grondoppervlak beperkt: ca. 2-4 W/m2.

Verticale-as windturbines (VAWT's) hebben weliswaar een beperktere individuele

efficiëntie maar kunnen veel dichter bij elkaar geplaatst worden.

Bovendien is het mogelijk om de vermogensopbrengst van een windpark met VAWT's

te verbeteren tot ca. 10 W/m2en meer door ze geschrankt en contra-roterend ten opzicht van elkaar te plaatsen.

De economische haalbaarheid van windparken van VAWT's hangt echter in grote mate af van de kostprijs waaraan deze turbines gefabriceerd kunnen worden.

Voor metalen windturbinebladen (in tegenstelling tot composieten) is het mogelijk om een sterk geautomatiseerd productieproces te ontwikkelen (bv. via hydroforming).

Bovendien is metaal robuust, recycleerbaar, en hebben Vlaanderen en Duitsland een sterke traditie in metaal en metaalbewerking.


De belangrijkste doelstellingen van het project zijn:

  1. een technologische optimalisatie: het ontwikkelen van een metalenwindturbineblad dat voldoende licht en stijf is in vergelijking met een blad uit composietmateriaal, en dat geoptimaliseerd is om gebruikt te worden in een park van geschrankte VAWT's,

  2. een economische optimalisatie: het ontwikkelen van een kostenefficiënt productieproces voor dit blad, en de geoptimaliseerde installatie van parken van VAWT's met deze bladen.Dit CORNET-project opent een nieuwe markt (fabricage van windturbinebladen) voor de Vlaamse en Duitse (plaat)metaalbewerkende bedrijven.

Eveneens biedt het de windturbinesector (bouwers en verdelers van windturbines)

nieuwe mogelijkheden om de terugverdientijd van windturbines te drukken: de opbrengst kan verhoogd worden door een optimale plaatsing, de kostprijs kan verlaagd worden door de voordelen van serieproductie van bladen.

Tenslotte is het project interessant voor dienstenbedrijven die werken met computermodellering, aangezien ze hun diensten zullen kunnen uitbreiden naar simulaties van windturbineparken van VAWT's. Geïnteresseerden kunnen rechtstreeks contact opnemen of via de VIN-website.Microwindturbine . BE
 
Partners
Partners.html
Project
Resultaten
Project resultaten
Interne website
Interne website
 
 
Project 
Team
Project team